Lämna synpunkter på detaljplan under granskningstiden

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter på förslag till detaljplaner under respektive detaljplans granskningstid.

Inkomna synpunkter diarieförs och blir en allmän handling, som efter sekretessprövning kan komma att lämnas ut på begäran.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa