Klagomål Vuxenutbildningen Gävle (Anonym)

LÄS MER

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i din utbildning bör du i första hand kontakta den som ditt klagomål berör. Om du upplever att du inte får hjälp eller om missnöjet finns kvar kan du vända dig till ansvarig rektor eller själv lämna dina synpunkter här.

Eftersom du väljer att lämna ditt klagomål anonymt har vi ingen möjlighet att återkoppla till dig gällande vem som hanterar ditt klagomål. 

I denna e-tjänst hanteras eventuella personuppgifter som skickas in via fritextfältet. 

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa