Åtagande som förvaltare/god man

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du åta dig uppdraget som förvaltare eller god man genom att logga in och signera med BankID. 

Ditt ärende hanteras av överförmyndarenheten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa