Åtagande som förvaltare/god man

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du åta dig uppdraget som förvaltare eller god man genom att logga in och signera med e-legitimation. 

Ditt ärende hanteras av överförmyndarenheten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa