Sök försörjningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du förväntas ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Försörjningsstöd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Gävle kommun.

De uppgifter som du lämnar vid ansökan måste vid kontroll kunna styrkas med giltiga underlag. Försörjningsstödsenheten anmäler alla misstänkta bidragsbrott. Läs mer om de kontroller som sker av inkomna ansökningar här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa