Behov av god man/förvaltare - ansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för att ansöka om att få god man/förvaltare. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan ska göras på denna blankett. Även läkare och andra som inte är behöriga att söka till tingsrätten kan använda denna blankett. Förmyndare, den som har behov samt dennes make/maka och sambo, bröstarvingar, föräldrar och syskon kan ansöka om god man eller förvaltare till tingsrätten på annan blankett (Ansökan från anhörig och släkting).

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00