Överklagan Vuxenutbildningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga kan du få ärendet prövat av Skolväsendets överklagandenämnd. Här kan du läsa om hur du ska göra.

Vem får överklaga?
Ett beslut får överklagas av den elev som beslutet angår. Om någon annan företräder eleven måste denne ha en fullmakt som visar att hen är behörig att företräda eleven.

Till vem skickar du överklagandet?
Du skickar ditt överklagande till Vuxenutbildningen genom att använda denna e-tjänst. Det är endast om Vuxenutbildningens beslut kvarstår som ditt överklagande vidaresänds till Skolväsendets överklagandenämnd.

Vad ska ditt överklagande innehålla?
I e-tjänsten måste du ange vilket beslut du överklagar och motivera varför du tycker att beslutet ska ändras. Om du vill att Vuxenutbildningen och Skolväsendets överklagandenämnd ska ta del av intyg eller andra dokument kan du bifoga dessa i e-tjänsten.

Inom vilken tid ska du överklaga?
Du måste överklaga ett beslut till Vuxenutbildningen inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet.

Handläggningstid
Vuxenutbildningen handlägger ditt överklagande inom en vecka från den dag överklagandet inkom via e-tjänsten. Om Vuxenutbildningens beslut kvarstår vidaresänds ditt överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd där handläggningstiden är tre månader.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa