Ändring av kursslut vid pågående studier på Komvux eller annan utbildningsanordnare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om att förlänga en pågående kurs hos Vuxenutbildningen samt kurser du läser via annan utbildningsanordnare.

OBS! Tänk på att:

  • Skicka in din begäran om förlängning i god tid innan sista kursdag. För  att vi ska kunna garantera att ditt ärende hinner handläggas behöver vi din förfrågan senast 14 dagar innan kursslut.
  • Ändring av studietakt kan komma att påverka ditt CSN-beslut. Läs mer på CSNs webbplats om något ändras under studietiden.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa