Ansökan om medel för utveckling av Gävle kommuns ytterområden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in ansökan om medel till utvecklingsinsatser i Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka.

Inkomna ansökningar handläggs av lokala utvecklingsgrupper och kommunens lokala utvecklingsledare. Beslut om ansökningarna tas i ytterområdessatsningens politiskt tillsatta styrgrupp.

Läs mer om Gävle kommuns ytterområdessatsning på gavle.se.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa