Lämna synpunkter på program för detaljplan Gävle Västra - ny tågstation vid Gävle Sjukhus

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du lämna skriftliga synpunkter på planförslaget som presenteras på www.gavle.se . Här kan du också påverka på flera olika sätt. Tjänsten är tillgänglig under samrådstiden 22 februari – 22 mars.

På nästa sida har du valet att skriva dina synpunkter eller ladda upp ett dokument.

Synpunkter gällande planeringen av järnvägen och järnvägsanläggningen kommer att vidarebefordras till Trafikverket, som ansvarar för planeringen av denna

Välkommen att lämna dina synpunkter!

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa