Beställning av studieintyg för Vuxenutbildningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du begära ut ditt studieintyg från Vuxenutbildningen. Studieintyget skickas till dig i e-tjänsten inom 1-2 veckor.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa