Om Gävle kommuns e-tjänster

För att använda vissa av kommunens e-tjänster behöver du har någon form av e-legitimation för att din identitet ska kunna säkerhetsställas. Gävle kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av BankID, Telia eller Foreign eID.

Om du har ett samordningsnummer eller ett ofullständigt personnummer kan du inte använda de av kommunens e-tjänster som kräver e-legitimation. Om du inte kan eller bör använda e-tjänster (exempelvis på grund av skyddad identitet) kan du vända dig direkt till den verksamhet du har kontakt med eller till Gävle kommuns kundtjänst 026-17 80 00 för personlig hjälp.

Skicka in

När du klickar på ”Skicka” så kommer ditt ärende att skickas in och blir då en allmän handling. Vem som helst kan begära att få ut allmänna handlingar men myndigheten gör alltid en sekretessprövning före ett eventuellt utlämnande.

Spara

Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparas ditt ärende på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till det. Så länge din ansökan är sparad och inte inskickad är den ingen allmän handling och det är bara du som kan se den. För att fortsätta arbetet med ditt ärende loggar du in på ”Mina sidor” med hjälp av din e-legitimation.

Kommunen kan inte se eller börja behandla ditt ärende förrän du slutfört e-tjänstens samtliga steg och klickat på ”Skicka”.

Mina sidor

På ”Mina sidor” kan du se pågående och avslutade ärenden du skickat in när du varit inloggad. Samt också eventuella meddelanden och bilagor du tagit emot eller skickat i ett ärende.

Ärenden på ”Mina sidor” är synliga fram till att de gallras av den aktuella nämnden. När ärendet gallras tas det bort hos Gävle kommun och slutar visas på ”Mina sidor”.

Även sparade ärenden som du inte skickat in kan komma att gallras. Innan gallring av dessa ärenden sker kommer du att bli notifierad om detta för att ha möjlighet att välja om du vill fortsätta arbetet med ärendet och skicka in eller på annat sätt spara informationen.

Hur vet jag att mitt ärende skickats in?

När du klickat på ”Skicka” i e-tjänsten visas en sida där det står ”Ditt ärende är nu inskickat” i en grön ruta högst upp på sidan. Ditt ärende visas också på dina ”Mina sidor” om du var inloggad med e-legitimation när du skickade in ditt ärende och i de tjänster där du ombeds uppge din e-postadress skickas också en bekräftelse till den i de flesta fall.

 

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Vad är personuppgifter?

Dataskyddsförordningen säger att all slags information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Det kan bland annat  innebära namn, personnummer, IP-nummer och fotografi.

Vad menas med ”Behandling”?

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter, både automatisk och manuell. Exempel på behandling är bland annat insamling, ändring, användning och sammanställning.

Information om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är den rättsakt som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. Det är dataskyddsförordningen som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I dataskyddsförordningen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är på grund av de regler som insamlaren förhåller sig till som gör att du som privatperson eller företagare kan känna dig trygg.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

 Ändamålet med behandlingen samt med vilken rättslig grund detta göras specificeras i varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Vilka rättigheter har man som registrerad?

Du har rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter. Som registrerad har du också rätt att lämna klagomål över personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.

Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. Mer information och länk till e-tjänst för att begära ut information hittar du på Gävle kommuns hemsida.  

Vill du läsa mer om dataskyddsförordningen kan du vända dig till Datainspektionens hemsida.