Anmälan - Anmälningspliktiga åtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare anmäla anmälningspliktiga åtgärder förutom attefallsåtgärder. Anmälningspliktiga åtgärder är till exempel väsentligt ändrad planlösning, ingrepp i bärande konstruktion eller underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde.

I den här e-tjänsten finns möjligheten att anmäla flera åtgärder samtidigt. Om du enbart ska installera en eldstad/rökkanal, hiss eller göra attefallsåtgärder finns separata e-tjänster framtagna för det. 

Innan du anmäler

Innan du skickar in din anmälan rekommenderar vi dig att förbereda den genom att del av den information och vägledning som finns på våra bygglovssidor på gavle.se. Där hittar du bland annat information om vanliga byggåtgärder, avgifter, exempel på ritningar och vilka handlingar som behövs. Du kan också boka kostnadsfri rådgivning med en bygglovshandläggare för att få vägledning.

Hämta företagsuppgifter

Om du använder e-tjänsten som företagare kan du hämta uppgifter om ditt företag från Bolagsverket, SCB och Skatteverket. Läs mer på sidan Så hämtar kommuner företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifterna själv.

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. För att återuppta ett sparat ärende loggar du in på Mina sidor med din e-legitimation. 

Mina sidor

När du skickat in din anmälan via e-tjänsten kommer du via Mina sidor kunna följa ditt ärende, skicka in kompletteringar och kommunicera med handläggaren.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa