Lämna klagomål på förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är missnöjd med hur en fråga/händelse har hanterats av förskolan kan du lämna ett klagomål till huvudman här.


Om du vill lämna in ditt klagomål anonymt eller saknar E-legitimation, följ denna länk.

OBS! Om du väljer att lämna ditt klagomål anonymt har vi ingen möjlighet att kontakta dig för återkoppling i ärendet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa