God man/förvaltare/förmyndare - sluträkning

LÄS MER

När uppdraget som god man/förvaltare/förmyndare upphör eller vid byte av ställföreträdare ska du redovisa huvudmannens tillgångar och skulder under nuvarande år, från det datum du tillträdde uppdraget som företrädare till och med den 31 december eller till och med datumet för uppdragets avslut. Blankett för redovisningen kan du hämta här.  

För ytterligare information kring att fylla i denna blankett se bilaga:  Årsräkning/sluträkning - checklista.

Har du inte möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00