God man/förvaltare/förmyndare - redogörelse (bilaga till sluträkning och årsräkning/årsuppgift)

LÄS MER

Här kan du hämta redogörelseblankett för uppdrag som god man/förvaltare/förmyndare.

Denna blankett är en bilaga till God man/förvaltare/förmyndare - sluträkning och God man/förvaltare/förmyndare - årsräkning/årsuppgift

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00