God man/förvaltare/förmyndare - Redogörelse

LÄS MER

Du använder blanketten för att redovisa vad som ingått i ditt uppdrag.

För ytterligare information kring att fylla i denna blankett se bilaga: Checklista till redogörelse

Denna blankett är en bilaga till God man/förvaltare/förmyndare - sluträkning och God man/förvaltare/förmyndare - årsräkning/årsuppgift

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00