Lämna ett förslag

LÄS MER

Här kan du lämna förslag till Gävle kommun. Ett förslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för och är ett bra sätt att på ett direkt sätt påverka den politik som förs i kommunen.

Har du synpunkter på kommunens verksamheter eller om du vill göra en felanmälan, som kräver en snabbare hantering, kan du lämna en synpunkt eller göra en felanmälan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa