God man/förvaltare/förmyndare - årsräkning

LÄS MER

Här kan du som god man/förvaltare/förmyndare hämta blankett för att redovisa huvudmannens tillgångar och skulder under året. Det första året gäller redovisningen från det datum du tillträdde uppdraget som företrädare till och med den 31 december. Utgifter och kostnader, inkomster och huvudmannens totala tillgångar ska redovisas.

Om du vill lämna din årsräkning digitalt använd vår e-tjänst:”https://stf-gavle.provisum.se/Login.

Blankett för redogörelse över de icke ekonomiska delarna av uppdraget och begäran om arvode hittar du här: God man/förvaltare/förmyndare - Redogörelse - Gävle kommun (gavle.se)

Har du inte möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00