Förenklad årsräkning / sluträkning för förmyndare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som förmyndare lämna in förenklad redovisning för förvaltning av omyndigs egendom. Du kan använda denna tjänst oavsett om du är förälder till den omyndiga eller om du blivit förordnad som förmyndare eller vårdnadshavare av domstol. Redovisning i förenklad form gäller för dig som fått ett särskilt beslut av överförmyndarnämnden och innebär att du ska redovisa genom att lämna in uppgifter från bank samt upplysa överförmyndarnämnden om den omyndiga haft några inkomster under året. 

Om du inte har fått ett sådant beslut gäller vanlig redovisning för dig. Du redovisar då genom att fylla i blankett för årsräkning (God man/förvaltare/förmyndare - årsräkning) eller sluträkning (God man/förvaltare/förmyndare - sluträkning).

Om du inte har fått beslut om förenklad redovisning och din förvaltning inte är av omfattande slag kan du ansöka om ett sådant beslut från överförmyndarnämnden: Kontakta överförmyndarenheten - Gävle kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa