Ansökan om fondmedel - Stiftelsen Hedesunda samfond till förmån för gamla

LÄS MER

Ansökningsperioden för fonden är 1-31 oktober.

Fonden delar ut fondmedel till behövande, företrädesvis äldre personer, inom förutvarande Hedesunda kommun. Bidraget ska användas för trivselskapande ändamål. 

Du som vill söka fondmedel kan göra det på egen hand för din egen räkning eller i egenskap av god man/förvaltare, närstående eller organisation. Du kan logga in med e-legitimation (t.ex. Bank Id), men det går även bra att ansöka utan e-legitimation om du inte har det.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa