Lämna önskemål om beskärning eller fällning av träd på kommunal mark

LÄS MER

Här kan du lämna önskemål om trädfällning eller beskärning av träd på kommunal mark vars grenar eller rötter växer in mot din bostad eller över din tomtgräns. Gävle kommun ansvarar endast för träd på kommunal mark.

I vår karttjänst kan du se om trädet står på kommunal mark.

Vanligtvis tas ett beslut inom några veckor upp till 6 månader beroende på ärendemängd och ärendets allvarlighetsgrad.

Träd som skymmer sol, skräpar ner (ex. kottar, barr, löv), stör TV-signaler eller inte är estetiskt tilltalande är vanligtvis inte en anledning till att träd tas ner.

Sjukt, skadat eller dött träd ska anmälas via denna e-tjänst.

Gävle kommun ansvarar inte för beskärning eller trädfällning på privata tomter. I Lantmäteriets webbtjänst kan du ta reda på vem som är fastighetsägare.

Om trädet utgör akut fara för person eller egendom, kontakta Gävle kommuns kundtjänst 026-17 80 00

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa