Rapportera växtlighet som hindrar trafik eller skymmer skyltar eller belysning

LÄS MER

Här kan du rapportera växtlighet (ex. buskage, häckar, grenar, rötter) i gatumiljö som hindrar trafik eller skymmer sikt, skyltar eller belysning. Gävle kommun behandlar endast ärenden i trafikmiljö längs kommunala vägar och gång- och cykelbanor.

Problem med växtlighet längs enskilda eller statliga vägar bör anmälas till ansvarig väghållare. I Trafikverkets webbtjänst listas olika väghållare.

Om problemet med växtlighet är kopplat till privat mark är det fastighetsägarens ansvar att följa de regler som finns gällande trafiksäkerhet i bostadsområden. Läs mer här.

Vanligtvis tas ett beslut inom några veckor upp till 6 månader beroende på ärendemängd och ärendets allvarlighetsgrad.

Om växtligheten utgör akut fara för person eller egendom, kontakta Gävle kommuns kundtjänst 026-17 80 00

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa