Lämna klagomål på förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är missnöjd med hur en fråga/händelse har hanterats av förskolan kan du lämna ett klagomål till huvudman här.

Följ dessa steg innan du lämnar klagomål till huvudman:

  • Ta kontakt med den berörda verksamhetens personal. Personalen ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling.
  • Ta kontakt med biträdande rektor om du upplever att du inte får den hjälp eller stöd du önskar. Biträdande rektor ansvarar för att ditt ärende utreds och återkopplas till dig.
  • Ta kontakt med rektor om du upplever att du inte får den hjälp eller stöd du önskar från biträdande rektor.

Om du vill lämna in ditt klagomål anonymt eller saknar E-legitimation, följ denna länk.

OBS! Om du väljer att lämna ditt klagomål anonymt har vi ingen möjlighet att kontakta dig för återkoppling i ärendet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa