Beställ nybyggnadskarta/kartutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom denna e-tjänst kan du som privatperson eller företagare beställa en nybyggnadskarta till grund för bygglov eller ett kartutdrag till grund för anmälningsärenden eller bygglov. Du kan också beställa en revidering av en nybyggnadskarta.

Leveranstid

Leveranstiden från inkommen komplett beställning till att kartan levereras till dig:

  • fem veckor för en normal nybyggnadskarta.
  • två veckor för en enkel nybyggnadskarta, ett kartutdrag och vid revidering av nybyggnadskarta.

Kostnad

Kostnaden varierar beroende på vad din beställning gäller. Se aktuella priser under rubriken Kartor och utstakning på sidan Avgifter och handläggningstider på gavle.se. 

Information om kartunderlag

Läs om kartunderlag på sidan Beställ nybyggnadskarta/kartutdrag på gavle.se. 

 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa