Lämna klagomål på grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är missnöjd med hur en fråga/händelse har hanterats av skolan kan du lämna ett klagomål till huvudman här genom att starta e-tjänsten.

Innan du lämnar in ett klagomål via e-tjänsten ska du ha tagit upp problemet med skolan.

Följ dessa steg innan du lämnar klagomål till huvudman:

  • Ta kontakt med den berörda verksamhetens personal. Personalen ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling.
  • Ta kontakt med biträdande rektor om du upplever att du inte får den hjälp eller stöd du önskar. Biträdande rektor ansvarar för att ditt ärende utreds och återkopplas till dig.
  • Ta kontakt med rektor om du upplever att du inte får den hjälp eller stöd du önskar från biträdande rektor.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa