Beställ nybyggnadskarta eller kartutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här beställer du en nybyggnadskarta till grund för bygglov eller ett kartutdrag till grund för anmälningsärenden eller bygglov. Du kan också beställa en granskning eller revidering av en nybyggnadskarta.

Priser

Se aktuella priser för nybyggnadskarta och kartutdrag.

Leveranstid

Nedan ser du hur lång tid det tar från att du beställer en karta till att den levereras till dig:

OBS!  På grund av förändringar i statliga Lantmäteriets rutiner kan leveranstiden för framtagande av kartor komma att vara längre än de angivna tiderna nedan.
Se Lantmäteriets webbsida för mer information om förändringarna som påverkar leveranstiden.

  • Fem veckor för normal nybyggnadskarta.
  • Två veckor för enkel nybyggnadskarta.
  • Två veckor för ett kartutdrag.
  • Två veckor för revidering av nybyggnadskarta och återkoppling vid granskning av egenutvecklad nybyggnadskarta.

Under sommaren och högtider kan leveranstiden vara längre.

Hämta företagsuppgifter

Om du använder e-tjänsten som företagare kan du hämta uppgifter om ditt företag från Bolagsverket, SCB och Skatteverket. Läs mer på sidan Så hämtar kommuner företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifterna själv.

Information om kartunderlag

Läs om kartunderlag på sidan Beställ nybyggnadskarta eller kartutdrag. 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa